Penzion a vinárna u Bednářů

692 01 Pavlov č. p. 165, Mobil: +420 607 108 450, Fax: 519 515 341, web: www.penziony.breclavsko.com, e-mail: penziony@breclavsko.com

Trasa 1 (vodní dílo Nové Mlýny – Mušovská nádrž)
 Kemp Merkur - Pasohlávky - Brod nad Dyjí


 

Kudy plujeme:

 Plavba probíhá na horní Mušovské nádrži vodního díla Nové Mlýny. Je to první ze tří kaskádovitých jezer, které se nachází za severní hranicí CHKO Pálava. Byla napuštěna v roce 1979, má 528 ha a maximální hloubku 4 m. Všechny tři nádrže byly vybudovány na toku řeky Dyje v letech 1975 až 1989, celková plocha je 3 226 ha. Byly vybudovány nejen jako zábrana proti povodním a k chovu ryb, ale také pro rekreaci a provozování vodních sportů. • Z lodi je možno zhlédnout vápencové pohoří Pálava (hřebeny Pavlovských vrchů). CHKO Pálava má rozlohu téměř 89 km2 a vznikla v roce 1976, od roku 1986 je Pálava zařazena organizací UNESCO do mezinárodní sítě biosférických rezervací. Nejvýznamnější světový ekosystém se nachází v nejteplejší a téměř nejsušší oblasti ČR.

Co můžete zhlédnout:

 Mušovský kostel (kostel Sv. Linharta) – kostel stojící uprostřed střední, Věstonické nádrže vodního díla Nové Mlýny, jež byla v roce 1994 vyhlášena přírodní rezervací a je přístupná veřejnosti s omezením. Kostel je pozůstatkem zatopené obce Mušov a byl vystavěn na přelomu 12. a 13. století jako románská stavba. Tvoří tak pravděpodobně nejstarší románskou církevní stavbu na Břeclavsku. • Hradisko u Mušova – archeologická lokalita, která mapuje římské vojenské ležení z doby vlády římského císaře Marka Aurelia a vojenský tábor části X. římské legie sídlící zde počátkem 2. století n. l (Legio decima Gemina Pia Fidelis). • Kostel Sv. Jana Nepomuckého v Brodu nad Dyjí – farní římskokatolický kostel, který je architektonickou památkou z roku 1770 a mapuje přechod baroka do klasicismu

 

Trasa 2 (řeka Dyje)
Veslařský klub Břeclav - Janův hrad

Jizdní řád pro Trasu 2


 

Pravidelná linka:

 Veslařský klub - Janův hrad a zpět


 

Sobota a neděle:

listopad, prosinec, leden, únor, březen

13:00 odjezd Veslařský klub 14:00 příjezd Janův hrad
15:00 odjezd Janův hrad * 16:00 příjezd Veslařský klub

Státní svátky: (listopad, prosinec,leden)

13:00 odjezd Veslařský klub 14:00 příjezd Janův hrad
15:00 odjezd Janův hrad * 16:00 příjezd Veslařský klub

 • * odjezd z Janova hradu je bez záruky (jednosměrná plavba Janův hrad - Veslařský klub Břeclav) Doporučujeme rezervaci předem.
 • Předem nasmlouvané společenské akce budou upřednostňovány
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu jízdního řádu ceníku
  dle aktuálních podmínek.
 • Aktuální informace na telefonu 723 968 410 nebo na vývěskách v domovských přístavech: kemp Merkur Pasohlávky, Veslařský klub Břeclav, Kulturní dům Břeclav.
 


 

Ceník jízdného pro Trasu 2

 • Půlhodinová
 • děti od 3 do 12 let: 30 Kč
 • invalidé s ZTP: 30 Kč
 • dospělí: 50 Kč
 • Hodinová
 • děti od 3 do 12 let: 40 Kč
 • invalidé s ZTP: 40 Kč
 • dospělí: 80 Kč
 • Jednoapůlhodinová
 • děti od 3 do 12 let: 50 Kč
 • invalidé s ZTP: 50 Kč
 • dospělí: 100 Kč
 • Dvouhodinová
 • děti od 3 do 12 let: 60 Kč
 • invalidé s ZTP: 60 Kč
 • dospělí: 120 Kč
 • Dvouapůlhodinová
 • děti od 3 do 12 let: 100 Kč
 • invalidé s ZTP: 100 Kč
 • dospělí: 150 Kč
 • Tříhodinová
 • děti od 3 do 12 let: 120 Kč
 • invalidé s ZTP: 120 Kč
 • dospělí: 180 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa 3 (řeka Dyje)
Kulturní dům Břeclav - Pohansko a zpět

Kudy plujeme:

Jedná se o závěrečný úsek řeky Dyje před jejím ústím do řeky Moravy. Řeka zde protéká Dolnomoravským úvalem. Čím blíže se plavba nachází soutoku Dyje s Moravou, objevuje se nejrozsáhlejší komplex původního lužního pralesa ve střední Evropě. Nejdůležitějším typem lesní vegetace v nivě jsou lužní lesy, které jsou závislé na vysoké hladině podzemní vody a opakujících se záplavách. Na nivních loukách se často setkáváme se staletými duby. Lužní lesy patří k nejvýkonnějším ekosystémům. Záplavy jim dodávají množství snadno dostupných živin, které spolu s dostatkem vody a slunečního svitu umožňují vytvářet obrovské množství organické hmoty. Dolní tok Dyje, nepříliš vzdálen od řeky Dunaj, disponuje asi padesáti druhy ryb. Jedná se tedy o druhově nejbohatší úsek řeky v celé ČR. • Nepravidelný tvar Lednicko – valtického areálu má rozlohu téměř 300 km2. Je to jeden z pokladů světového kulturního a přírodního dědictví. Svými historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras je považován za nejrozsáhlejší, člověkem uměle vytvořené území Evropy.


 

Co můžete zhlédnout:

Synagoga Břeclav – židovská památka byla postavena v roce 1868 a záhy v roce 1888 renovována v novorománském slohu s použitím maurských prvků v interiéru. Na zmíněné renovaci se podílel významný vídeňský architekt Max Fleischer. • Pohansko – lovecký empírový zámeček zbudovaný v letech 1810 – 1811 podle návrhu architekta Josefa Hardmutha, postavený na valu někdejšího hradiště z 9. století. Toto staroslovanské centrum Velké Moravy nabízí ukázky archeologických nálezů.

 

Trasa 4 (vodní dílo Nové Mlýny - Novomlýnská nádrž)
YC Pavlov - Kemp MARS Šakvice - Strachotín - Kemp Dolní Věstonice

Pálava


 

Historie lodi Pálava:

 Loď Pálava byla vyrobena v roce 1953. Původně tato loď sloužila jako barkassa – obslužná loď ve velkých přístavech, konkrétně v Hamburku. Poté byla také lodí celní a turistickou. Naše lodní doprava si loď vyhlídla v lednu 2008 právě v hamburském přístavu. Koncem května Pálava (ještě pod jménem Agnes) dorazila do firmy ALBA – METAL Ladná k celkové rekonstrukci. Ta se podařila v rekordně krátkém čase – za měsíc (26.6.2008) již loď kotvila ve svém novém působišti - na dolní Novomlýnské nádrži vodního díla Nové Mlýny. Pálava váží 20 tun, má horní palubu a jedná se o velmi pevnou loď, která je schopna odolat i větším vlnám, které se na dolní nádrži mohou při větrném počasí objevit. Ponor Pálavy je téměř 1,2 metru.


 

O jménu lodi:

Pálava je přírodním klenotem Moravy, synonymum pro Pálavské vrchy. Jedná se o chráněnou krajinnou oblast o rozloze téměř 83 km2, kde naše loď působí – mezi Dolními a Horními Věstonicemi, Pavlovem a Mikulovem. Pálava zahrnuje rozsáhlý komplex vápencových útvarů a svou výškou vévodí celému okolí. Pro vrchy je charakteristických pět vrcholů - Děvín 554 m.n.m., Obora, Pálava, Stolová hora a Svatý kopeček. A také pět hradů - Dívčí hrady (Děvičky), Nový hrad, Sirotčí hrádek, Turold a Kozí hrádek. Tvarem Pálavské vrchy připomínají ležícího ještěra - s hlavou, korunkou na hlavě, tělem i ocasem. Symbolem vrchů jsou zejména kvetoucí kosatce nízké. Za jasného počasí dohlédnete až na Slovensko k Malým Karpatům, na opačné straně rozeznáte chladící věže Dukovan a svítící paneláky brněnské aglomerace. Za mimořádně dobré dohlednosti bývají vidět i Alpy. Loď Pálava je pojmenována po pohoří Pálava, pohoří Pálava je pojmenováno podle staršího českého jména vinařské obce Pavlov.


 

 • Technické specifikace:
 • jméno: Pálava
 • délka: 1700 cm
 • šířka: 350 cm
 • výška: 396 cm
 • konstrukce a materiál trupu: ocel

 

 

 
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies